شرکت مهرسان بزرگترین سازنده دستگاه های نساجی و رنگرزی

021-91304052

معرفی مدیران شرکت مهرسان

مدیرتولید و خدمات پس از فروش جناب آقای مهدی قدیمی
مدیرعامل جناب آقای علی اصغر مهری
مدیر کارخانه جناب آقای علی اکبر مهری

طراحی و توسعه توسط : آیواوب