شرکت مهرسان بزرگترین سازنده دستگاه های نساجی و رنگرزی

09928505121

معرفی مدیران شرکت مهرسان

...
مدیر کارخانه جناب آقای علی اکبر مهری
...
مدیرعامل جناب آقای علی اصغر مهری
...
مدیرتولید و خدمات پس از فروش جناب آقای مهدی قدیمی


طراحی و توسعه توسط : آیواوب